Общи условия

Общи условия - куриерски услуги

за неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Новатио ООД,

съгласно удостоверение № 0270/19.07.2022 г., в сила от 01.11.2022 г. на Комисията за регулиране на съобщенията

I. Общи положения
II. Обхват и видове услуги
III. Договаряне и изпълнение на куриерска услуга
IV. Качество и ефективност на обслужването
V. Условия за приемо-предаване на пратки. Изисквания към параметрите на пратките
VI. Ценови условия и опции за плащане
VII. Обявена стойност на пратки
VIII. Права и задължения на Потребителите
IX. Права и задължения на Доставчика
X. Забранени за транспортиране стоки, предмети и вещества
XI. Процедури за рекламации и обезщетения
XII. Решаване на спорове

Общи условия - пощенски парични преводи

Новатио ООД – индивидуална лицензия № 3-042/13.10.2022 г.

I. Общи положения
II. Обхват, характеристика на услугите и условия за достъп
III. Срокове и условия за приемане/изплащане на ППП
IV. Цени и опции за плащане
V. Права и задължения на Доставчика и Потребителите
VI. Процедури за рекламации и обезщетения
VII. Решаване на спорове