Стани партньор на Net Courier

Работите с лесно и удобно уеб базирано приложение

Определяте сами площ и работно време

Доставяте усмивки на клиентите

Печелите
приходи

Какво е #станичастотмрежата?

Използвате собствените си превозни средства или търговски обекти, за да обслужвате пратки на Нет Куриер.

Стани партньор

Може би имате възможност да поемете допълнителна работа, без да променяте работното си време и място

Бизнес модела на Нет куриер залага в основата си изграждане на дългосрочни партньорства и взаимноизгодно сътрудничество. Създаваме общност от работещи и търсещи нови бизнес начинания вече съществуващи бизнеси или физически лица.

На първи етап от развитието си, Нет Куриер изгражда мрежа от партньори от юридически лица – компании, които имат своите
превозни средства и свободен транспортен капацитет или такива, които разполагат с налични търговски площи и имат
възможност да обслужват куриерски пратки.
Съществуващи бизнеси, които желаят да уплътнят свободния си ресурс, да добавят стойност към услугите си, да разширят
портфолиото си, да имат допълнителни приходи и най-вече да се включат в един иновативен проект, биха могли да се свържат с
нас и да ни пишат в посочената форма.
Вярваме, че по този начин ще допринесем за съкращаване на свободните курсове на превозните средства, изразходване на
допълнителни вредни емисии, комбиниране на пратки, време и ресурси, оптимизиране на разходите и в дългосрочен аспект
оказване на положителен ефект върху живота на хората и върху околната среда.

За кого е подходяща тази възможност ?

• За хора, които търсят нови бизнес възможности, готови да работят в екип и да доставят пратки, усмивки и положителни емоции на нашите клиенти.
• За хора, които желаят да научат нови неща в областта на логистиката и искат същото за своя екип.
• Съмишленици, които обслужват клиентите не само като доставчик на услуга, но и като реален клиент в ежедневието, разбиращ нуждите на отсрещната страна.

• Партньори, които приемат сътрудничеството ни не само като допълнителна работа, но и като кауза да подобрим обслужването и извършим съвършената доставка
• Специалисти, които желаят да се развиват и в един от най-бързо развиващите се сектори в света
• Професионалисти, които да бъдат част от една общност, с обща цел и споделени ценности

Предимства

Използвате наличните ресурси, с които разполагате и участвате с капацитета, който определяте вие.
Всеки партньор определя капацитета, с който разполага в своя търговски обект или транспортни средства, както и времевия период, в който би могъл да обслужва пратки.
Ниски първоначални разходи за инвестиции
Започвате допълнителна дейност с по-малко от 1500 евро.
Добавяте стойност към вашия бизнес и дейности
Можете да разчитате изцяло на нашето партньорство – реклама, привличане на допълнителни клиенти, съвместни мероприятия и инициативи.
Ще печелите допълнително възнаграждение
Вие имате пълна информация и прозрачност относно условията на възнаграждение, като те са ясно формулирани предварително. Колко ще печелите зависи от локацията на вашия търговски обект, от времето, което можете да обслужвате пратки, от броя и вида на пратките, които обработвате.
Вие управлявате екипа си, ние ви помагаме
Можете да разчитате изцяло на нашето партньорство – реклама, привличане на допълнителни клиенти, съвместни мероприятия и инициативи.
Получавате подкрепа при всяка ситуация
Ние поемаме изцяло последващото обслужване на клиентите, възникнали казуси или контрол на услугата.
Вие се фокусирате върху обслужването, ние върху привличането на повече бизнес
Можете изцяло да разчитате на нашата подкрепа и оперативна обезпеченост.
Ставате част от общност със споделена кауза
Изграждате нови приятели и контакти от професионалисти, които подкрепят идеята за намаляване вредния отпечатък върху околната среда и подобряване качеството на живот в градска среда, чрез споделяне на съществуващи ресурси, усилия и налични капацитети.

Нашите партньори